3 Mart 2021 Çarşamba

Ziya Ulusoy yazdı | Garê bozgunu Kürt düşmanı birliği çözerken

Garê bozgunu, Kürt düşmanı sömürgecilikle karakterize AKP-MHP ile Millet İttifakı'nın birliğini de bozdu. Kılıçdaroğlu ve Akşener, sömürgeci savaş imtiyazını savunurlarken, Garê savaşı bozgunu ve esirlerin ölümünün sorumlusunun Erdoğan olduğunu belirtmekten geri durmadılar.

Erdoğan faşizmi, Medya Savunma Alanları'nda (MSA) Kürt Özgürlük Hareketi'ni (KÖH) kuşatma savaşlarında Garê'de bozguna uğradı.

Faşizm aynı zamanda güç üstünlüğünü içte ve dışta savaş zaferiyle ve zulmüyle göstermenin kibrini kusan rejimdir.

Endonezya'da darbeci Suharto faşizmi, yanına politik İslamcıları alarak içte antikomünist soykırımı gerçekleştirmenin, 800 bin komünist ve demokratı katledebilmenin güç üstünlüğü kibrinin sahibiydi.

Dışta işgalle sömürge edindiği ve nüfus olarak çok küçük Timor adasında Doğu halkını "büyük ordusu"yla soykırıma uğratmanın kibrini taşıyordu. Ama yenilmekten kurtulamadı.

Erdoğan rejimi içte ve dışta Kürtlere soykırımcı ve işgalci savaşlarla faşizmin kibrini ve zulmünü kusuyor. Bu yolla içeride işçi sınıfı ve halkları ezmede şovenist kitle desteğini yeniden yeniden güçlendirmek istiyor.

Önce Heftanîn'de tökezledi, şimdi Garê'de bozguna uğradı. Üstelik ABD'nin, AB'nin, KDP'nin, Irak yönetiminin desteğini aldığı halde! Bu emperyalist ve gerici destek yetmemiş gibi yerli Göbbels'i Fahrettin Altun vasıtasıyla NATO'yu "dayanışmaya" çağırıyor.

Erdoğan da Suharto gibi yenilmekten kurtulamayacaktır.

Kürtleri ezme ve yurdunu işgal savaşlarında bilindiği gibi burjuva muhalefet Millet İttifakı da Erdoğan faşizmiyle birlik içinde. Kürtlere karşı bütün savaş tezkerelerine evet oyu verdi. Ölüm kusan bombardıman uçaklarını ve SİHA'ları, askeri ve polis güçlerini, JÖH ve PÖH'leri kutsadı.

Garê bozgunu, Kürt düşmanı sömürgecilikle karakterize AKP-MHP ile Millet İttifakı'nın birliğini de bozdu. Kılıçdaroğlu ve Akşener, sömürgeci savaş imtiyazını savunurlarken, Garê savaşı bozgunu ve esirlerin ölümünün sorumlusunun Erdoğan olduğunu belirtmekten geri durmadılar.

Diğer burjuva muhalefet liderleri de bu söyleme katılarak Erdoğan'ın sorumluluğu üstlenmekten kaçmasını hatta muhalefeti suçlamasını akıl almazlıkla eleştirdi.

Gerçi bu liderler, Erdoğan'ın Garê savaşıyla işgalciliğine ve Kürt Özgürlük Hareketini kuşatarak liderlerini katletmesine onay veriyor, hatta niye başaramadın diye eleştiriyorlar. Savaşın yok edici zaferini kendisine, yenilgisini "millete" saymasına karşı çıkıyor.

Bu ortak sömürgeci konsepte ve Erdoğan faşizminin esirleri katletme suçunu, esirleri koruyan PKK'lilere yıkma sahtekarlığına ortak olmaya devam etmelerine rağmen, Erdoğan'ın iç ve dış savaş bakanlarını göndererek "ortak bildiri" yayınlama teklifine şimdiye değin yaptıklarından farklı olarak ortak olmaktan kaçındılar. Faşist şefi eleştirmeye başladılar.

Bunu sağlayan faşist sömürgeciliğe Garê'de bozgun yaşatan Kürt Özgürlük Hareketi gerillalarının ve komünist, devrimci mücadele yoldaşlarının zafer kazanan direnişidir. Dahası faşizmin 2015'ten başlatarak geliştirdiği soykırımcı ve tasfiyeci saldırılarının amacına varmasını engelleyen direniştir.

Direniş faşist şefin mutlak itaatinin geçerli olduğu AKP saflarında bölünmeye, azledilen ve tasfiye edilenlerin parti kurarak eski şeflerine "kafa tutmaları"na da yol açtı.

Direniş faşizmin amaçladığı kadiri mutlaklığının egemen politik ruh hali olmasını engelledi, Garê bozgunu ise faşizmin yenilebileceği görüşünün ferahlatıcı simgesi oldu.

Şimdi faşist şef, "savaşlara devam, durmak yok" şiarını höykürerek, savaşçı ve soykırımcı saldırganlığını, yalnızca rejimini ayakta tutmak için değil, burjuva muhalefeti arkasına dizmenin de aracı olarak kullanacağını gösteriyor.

Şimdi sıra, Garê bozgunun devamı olarak, yeni işgallere karşı bütün demokratik güçlerin seslerini ve mücadeleyi yükseltmelerinde. Gerek bu yolla ve gerekse güncel taleplerle Erdoğan faşizmine karşı mücadeleyi özellikle Türk işçileri ve ezilenleri arasında yaygınlaştırarak, faşizmi yenmenin onur verici yolunda birleşmektir.

Emekçi sol hareketin bir bölümünün Kürt Özgürlük Hareketinden uzak durarak, burjuva muhalefetin mücadelesizlik üreten oyalayıcı "seçim başarısı"na bel bağlayarak faşizmden kurtuluş olabileceği yanılgısında da Garê bozgunu dağıtıcı rol oynuyor. Faşizme karşı en güçlü direnişi gerçekleştiren Kürt Özgürlük Hareketi ile omuz omuza faşizmin yenilgiye uğratılacağını gösteriyor.

Erdoğan faşizmine karşı, Kürt düşmanlığında sımsıkı ortaklığı bozulan burjuva muhalefetin oyalayıcılığını tecrit ederek, ezilenlerin mücadelesi faşizmi yenme mücadelesine dönüştürülebilir, mutlaka dönüştürülmelidir!