28 Eylül 2021 Salı

Hakkari'de ırkçı saldırılara karşı ortak açıklama

Hakkari'de KESK, DİSK, İHD, TMMOB, ÖHD, farklı kentlerde Kürtleri hedef alan ırkçı saldırılara ilişkin basın açıklaması yaptı, ırkçı saldırıların organize olduğunu belirtti.

KESK Hakkari Şubeler Platformu, İHD Hakkari Şubesi, DİSK Genel-İş Hakkari Şubesi, ÖHD Hakkari Temsilciliği ve TMMOB Hakkari İl Temsilciliği, Afyon, Ankara ve Konya'da Kürtlere yönelik gerçekleşen ırkçı saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

KESK Hakkari Şubeler Platformu binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İHD Hakkari Şubesi Eşbaşkanı Yusuf Çobanoğlu, insanlık tarihi boyunca farklı coğrafyalarda yaşanan ırkçı saldırıların insan kitleleri arasında ağır ve derin travmalara neden olduğunu dile getirdi.

Çobanoğlu, "Son günlerde basına yansıyan, özellikle Kürt halkı üzerindeki ırkçı saldırılar, Kürtlerin toplumsal yaşamında, ağır tahribatlar ve duygusal kopuşlara neden olmaktadır. Öyle ki, içinde bulunduğumuz temmuz ayı içerisinde yaşanan üç ayrı saldırı dahi bunun en dramatik örneklerini teşkil etmektedir" dedi.

'SALDIRILARIN ORGANİZE'
Irkçı saldırıların organize olduğunu belirten Çobanoğlu, "Saldırıların son 3 gün içinde yaratmış olduğu bu ağır tahribat hemen her gün siyasi cenahlarca bahsedilen ve hali hazırda ülkenin en fazla eksiğini hissettiği toplumsal barış ve ortak yaşama iradesine yapılmış saldırılar olarak görülmelidir. Kurumsallaştırılmaya çalışılan bu ırkçılığın, sadece saldırıların yaşandığı bölgeler için değil, tüm ülke için bir tehdit oluşturduğu görülmelidir. Kürtlere veya başka bir kesime yönelik gerçekleştirilen her ırkçı saldırı, insanın temel hak ve özgürlüklerini tehdit etmektedir. Ve insanlık tarihi de böyle yazacaktır. Türkiye'de son zamanlarda art arda yaşanan ırkçı saldırıların temel sebebi; iktidar bloğunun kutuplaştırıcı ve nefret içerikli söylemleri ve bu söylemler sonucu ortaya çıkan saldırılara karşı geliştirilen cezasızlık politikalarıdır. Nefret söylemlerinin organize ve sürekli olması, beraberinde birçok organize saldırıyı da getirmektedir" ifadelerini kullandı.

CEZASIZLIK POLİTİKASI
Ülkeyi yönetenlerin ırkçı söylemlerinin, her geçen gün Kürtler ve diğer halklara yönelik artan nefret suçlarını arttırdığına vurgu yapan Çobanoğlu, "Bu nefret suçlarına karşı uygulanan cezasızlık politikaları, bu barbarca hislerle gerçekleşen saldırıların geçmişten bugüne olan devamlılığına sebebiyet vermektedir" diye kaydetti.

BAROLARA DESTEK
Irkçılığa maruz kalmış olan işçi, emekçi ve yoksul Kürtlere kamusal alanda sahip çıkan bölge baroları ve bölge dışındaki diğer baroları hedef gösterenleri, 90'ların kontracı zihniyetinden tanıdıklarını söyleyen Çobanoğlu, 'gazete' adı altında parti bültenciliği yapan, basın ve yayın ilkelerini mevcut siyasal iktidarın devamı için seferber edenlere karşı, barış isteyen baroların ve onların açıklamalarının yanında olduklarını ifade etti.

'TAKİPÇİ OLACAĞIZ'
Aynı kesimlerin yaydıkları nefretle Tahir Elçi cinayetindeki rolünü de hatırlatan Çobanoğlu, "Ceza yaptırımlarının uygulanmayışını, son üç gün içerisinde yaşanan ırkçı saldırılardan ve yakın tarihte yaşanan, gün geçtikçe de artan saldırılarda görmek mümkündür. Bizler Sivil toplum kuruluşları ve hukuk kurumları olarak uygulanan ve faillerini cesaretlendiren bu cezasızlık politikasına karşı, hukuki zeminde olayın takipçisi olacağımızı, insan hak ve onuruna karşı geliştirilen bu ve benzeri her ırkçı saldırılara karşı tereddüt etmeden, bıkmadan ve yılmadan mücadele yürüteceğiz. Halkımıza ve tarihe karşı bir borç addettiğimizin bilinmesini isteriz" diye konuştu.