3 Mart 2021 Çarşamba

Erdoğan'ın yeni Anayasası HDP üyelerini ömür boyu siyasi yasaklı ilan edecek

HDP'yi kapatmak isteyen AKP-MHP ittifakının Anayasa değişikliği planı, yeni parti kurulmasını engelleme amacı taşıyor. Erdoğan'ın yeni Anayasası'nda HDP kurucu ve üyelerini ömür boyu siyasi yasaklı hale getirecek düzenleme yapılabileceği tartışılıyor.

Bekasını HDP'nin kapatılmasında gören AKP-MHP iktidarı, partiyi kapatmakla kalmayacak, Anayasa değişikliğiyle yeni parti kurulmasının da önüne geçecek.

Erdoğan'ın 'reform' diye sunduğu Anayasa değişikliğinde, "partinin kapatılması ve yeni siyasi yasaklar üzerine" çalışıldığı ortaya çıktı. İktidar, mevcut anayasanın 14. maddesinde yer alan "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz" hükmüne geçici maddeler eklemeyi tartışıyor.

AKP-MHP iktidarı, Anayasada yer alan "Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa Mahkemesi'nin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar" hükmündeki siyasi yasak süresini 'ömür boyu men' şeklinde değiştirmeyi öngörüyor.

AKP-MHP iktidarı, İspanyol parlamentosunun 2002'de Batasuna Partisi'ne yönelik aldığı kararı kendisine dayanak yapmaya çalışıyor. Bask bölgesinde faaliyet gösteren Batasuna Partisi, İspanyol parlamentosunda siyasi partiler ile ilgili yasanın kabul edildiği ve bu yasada "demokrasi ve anayasal değerlere açıkça aykırı düşen eylemlerin odak noktası olan siyasi partilerin tamamen kapatılması yönündeki" karara dayanılarak 2003'te kapatılmıştı. Partinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru da reddedilmişti.