16 Ekim 2021 Cumartesi

Dersim'de eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasakladı

Koronavirüs salgını nedeniyle Dersim genelindeki eylem ve etkinlikler Valilik kararıyla 29 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında yasakladı.

Dersim'de eylem ve etkinlikler Valilik tarafırdan koronavirüs salgını gerekçesiyle 15 süreyle yasaklandı.

Açıklamada, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve kamu güvenliğinin sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla, Tunceli il sınırları içerisinde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararlar kapsamında, valilik ve kaymakamlık makamına en az 48 saat önce mesai saatleri içerisinde yapılacak müracaat sonucu uygun görülecek basın açıklaması ve etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek kapalı yer toplantıları hariç olmak üzere, insanların toplu halde bir araya gelmelerini sağlayacak her türlü basın açıklamasının 29 Eylül ile 13 Ekim tarihleri arasında mülki idare amirinin iznine bağlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinlikler 29/09/2021 günü saat 00.01 ile 13/10/2021 günü saat 23.59'a kadar gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.