11 Nisan 2021 Pazar

Bodrum'lu kadınlar: İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayın

Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi, yaptığı eylemde İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması çağrısı yaptı.

Muğla Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin kararı Bodrum Meydanı karşısında bulunan Kadın Ağacı önünde protesto etti.

"Yaşasın kadın dayanışması", "İstanbul Sözleşmesi yaşatır", "Yasayı uygula kadını yaşat" sloganlarının atıldığı eylemde basın açıklamasını Evrim İnan okudu.

İstanbul Sözleşmesi'nin kadının insan hakları beyannamesi olduğunu dile getiren İnan, Sözleşme'nin kadın, çocuk ve LGBTİ+'ların en temel insan hakkı olan yaşam hakkının da güvencesi olduğunu ifade etti. Sözleşmenin aynı zamanda tüm toplumun şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamasını sağlayacak bir yöntem ve uygulama rehberi olduğunu belirten İnan, "Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacı devletlerinden olup, 6251 sayılı kanunu 'onaylayarak', parlamentosundan geçiren ilk ülkedir" dedi.

İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmenin erkek şiddetine karşı sessiz kalmak anlamına geldiğini belirten Evrim, kararın hukuka aykırı olduğunun uluslararası kamuoyunda da ifade edildiğine dikkat çekti. Kararın hukuken geçerli olmaması nedeniyle İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğunu, devlet ve tüm kurumlarının Sözleşme'nin tüm hükümlerine bağlılığının devam ettiğinin altını çizdi. Evrim, "Tam da bu nedenlerle yerel yönetimlerin de artan erkek şiddetine karşı yükümlülüklerini bir an önce yerine getirme zorunluluklarının bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Kadın, LGBTİ+'lar ve çocuklara yönelik uygulanan erkek şiddetinin hız kesmeyen bu gerçeğine rağmen, tam da bu şiddete karşı önleme ve mücadeleden vazgeçmek hiç bir gerekçe ile kabul edilemez" ifadelerini kullandı.